Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Zakroczymiu i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także według przyjętego statutu, jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, posiada sztandar oraz pieczęci, godła, mundury, dystynkcje, odznaki i flagi organizacyjne według określonych wzorów. Działalność ochotniczej straży pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków.

Ochotnicza Straż Pożarna

powstała w 1911 roku, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego wraz z jego utworzeniem w 1995r. OSP skupia około 30 członków, obecnie znajduje się w centrum miasta Zakroczym na ul. Jana Chilickiego 2, posiada działkę w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 875m2 oraz strażnicę zajmującą 455m2 powierzchni działki, zaś użytkowa powierzchnia budynku to 410m2, reszta to plac utwardzony i teren zielony wokół remizy.Strona w budowie od 2008 roku

Strażnica, Remiza, Dom Strażaka czy jak to się zwie...

składa się z pomieszczeń socjalnych takich jak sanitariaty (toalety, prysznice, umywalek) kuchni pow. 18m2, spiżarni, świetlicy wraz ze sztandarami i pamiątkami, pomieszczeń gospodarczych, szatni dla gości, dużej sali o pow. 146m2 i kubaturze 527m3 znajdującej się na parterze wyposażonej w 140 krzeseł oraz 16 stołów o wymiarach 200cm x 90cm mogących pomieścić około 100 osób.
Strażnica przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru.
Drugą częścią są garaże składające się z trzech boksów wraz z szatnią dla strażaków biorących udział w akcji i systemem automatycznego powiadamiania o zdarzeniach uruchamianego zdalnie z Powiatowego Stanowiska Kierowania w Nowy Dworze Mazowieckim. Całość jest wyposażona w centralne ogrzewanie sterowane w pełni automatycznie piecem zasilanym na gaz ziemny.

Sprzęt

Na wyposażeniu OSP znajduje się:
- samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy Land Rover Defender z stałym napędem na dwie osie, 9-cio osobowy 539M54
- średni pojazd gaśniczy GBARt 2/37 Star 12-227 z napędem na dwie osie, z ilością wody 2000 litrów mieszczący załogę w ilości 6 osób 539M51
- ciężki pojazd gaśniczy GCBA 5/24 Jelcz 442 także z napędem na dwie osie, z ilością 5000 litrów wody mieszczący 6 osób załogi 539M50
- łódź ratownicza JON 1648 wraz z silnikiem Honda 30KM i przyczepką 539Ł2
Wyposażenie i wyszkolenie daje nam możliwość prowadzenia samodzielnie większości interwencji typu:
-gaszenie pożarów od śmietników, traw, łąk, lasów, samochodów, poprzez piwnice, mieszkania, domy, aż do stodół oraz magazynów.
-wichury, wiatrołomy usuwanie konarów drzew oraz innych obiektów stwarzających zagrożenie (np. zerwane dachy).
-deszcze burze, wypompowywanie wody z piwnic, mieszkań, domów, podwórek, ulic.
-ratowanie zwierząt (kotki, psy, ptaszki).
-usuwanie owadów błonkoskrzydłych (rojów os, pszczół, szerszeni).
-poszukiwania osób zaginionych.
-ratownictwo medyczne, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, pomoc pogotowiu ratownictwa medycznego.
-zabezpieczanie lądowisk dla lotniczego pogotowia ratunkowego.
-ratownictwo techniczne, głównie ratownictwo drogowe, wypadki komunikacyjne.
-ratownictwo nawodne i powodziowe.

On line 3 odslony 31769