Ochotnicza Straż Pożarna w Zakroczymiu

ul. Jana Chilickiego 2
05-170 Zakroczym
http://www.zakroczym.osp.org.pl
E-mail: zakroczym@web.osp.org.pl
KRS 0000239458
NIP 531 149 30 42
Regon 016614557
Numer Rachunku Bankowego
44 8011 0008 0030 0300 0114 0001

On line 1 odslony 30061