Ochotnicza Straż Pożarna w Zakroczymiu Dziękuje:

Panu Andrzejowi Karolak
za udostępnienie przestrzeni garażowej oraz bezinteresowne użyczenie sprzętu i narzędzi służących do wymiany silnika

Panu Krzysztofowi Zoch
za ufundowanie masztu flagowego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu

Panu Wojciechowi Folman
za ufundowanie ogrzewania na garażach
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu

Panu Kazimierzowi Szczerbatko
za promowanie działalności i tradycji
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu

Panu Maciejowi Kostrzewskiemu
za promowanie działalności i tradycji
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu

Panu Tadeuszowi Świderskiemu
za ufundowanie zestawu kina domowego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu

On line 1 odslony 30063