100-Lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu

W sobotę 19 maja 2012 roku na zakroczymskim rynku w samo południe spotkali się mazowieccy strażacy z powiatu nowodworskiego, a prowodyrem tego zamieszania są uroczyste obchody 100 lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu połączone wraz z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka i 20 lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej.
Podczas Obchodów można było podziwiać samochody i sprzęt pożarniczy znajdujący się na wyposażeniu jednostek powiatowych oraz obejrzeć wystawę zdjęć historycznych związanych z Ochotniczą Strażą w Zakroczymiu przygotowaną przez Macieja Kostrzewskiego ze zbiorów własnych. Na co dzień wystawa była dostępna w sali urzędu Gminy Zakroczym.
Uroczystości rozpoczęły się od przepięknej mszy świętej w kościele parafii św. Józefa pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Pańskiego, którą celebrowali ks. kanonik Andrzej Zakrzewski, kapelan diecezjalny Ochotniczych Straży Pożarnych Diecezji Płockiej, ks. kanonik Jerzy Bieńkowski, kapelan zakroczymskich strażaków wygłosił homilię nawiązując do ofiarnej służby naszych druhów. Uczestniczą także Ojcowie Kapucyni – Zakroczymskiego Klasztoru pod przewodnictwem Ojca Gwardiana Józefa Łaskiego i księża z sąsiednich parafii.
Wyjątkową oprawę zapewniają, Orkiestra Dęta z OSP Chociszewo i Chór Gregorianie, pierwsze czytanie wygłasza druh Piotr Skibiński, zaś modlitwę wiernych druh Sławomir Łęcki. Kościół wypełniają niemal po brzegi Zaproszone poczty sztandarowe wraz z kompanią honorową wystawioną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej pod dowództwem młodszego brygadiera Jacka Gaczkowskiego, druhowie z okolicznych OSP oraz znakomici goście. Po uroczystej mszy świętej w ugrupowaniu marszowym druhowie wraz ze sztandarami i gośćmi, przy akompaniamencie orkiestry przemieszczają się na zabytkowy a jakże przepiękny rynek zakroczymski, gdzie odbędzie się uroczysty apel.

Po zajęciu miejsc przez przybyłych, Dowódca uroczystości starszy kapitan Mariusz Wyszyński zameldował gotowość do rozpoczęcia uroczystości zastępcy Komendanta Mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej brygadierowi mgr Janowi Osiej i dokonano przeglądu pododdziałów i przywitania druhów. Gości i wszystkich zgromadzonych wokół naszej uroczystości, głosząc słowo wstępne dokonał młodszy brygadier Leszek Smuniewski - Komendant Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim.
Następnie wciągnięto flagę Państwową, hymn wykonała orkiestra dęta z OSP Chociszewo, zaś jako maszt posłużyła tradycyjnie drabina mechaniczna z PSP Nowy Dwór Mazowiecki.
Po hymnie nastąpił dalszy ciąg uroczystości poświęcony sztandarowi OSP Zakroczym. Krótką historię przedstawił wyśmienity zakroczymski pasjonat historii Kazimierz Szczerbatko, twórca dwóch publikacji książkowych opisujących dzieje zakroczymskiej straży ogniowej "90-lat OSP w Zakroczymiu" oraz "100 lat w Służbie Społeczeństwu", przedstawiając pokrótce dzieje sztandarów nadanych dla OSP Zakroczym jako dowód uznania w podzięce od społeczeństwa. Po jakże wyczerpującej lekturze została wydana komenda do pożegnania dotychczasowego sztandaru OSP Zakroczym,
"Pododdziały BACZNOŚĆ" "Pododdziały na prawo PATRZ" "poczet sztandarowy OSP Zakroczym, sztandar ODPROWADZIĆ" i zostaje odprowadzony do izby pamięci jako miejsca stałej dyslokacji w remizie.
Kapitan Rafał Roszyk odczytuje akt nadania sztandaru, Sztandar poświęca i wygłasza kilka słów ks. kanonik Jerzy Bieńkowski - Proboszcz z asystą Marcina Dudzieja, organisty naszej parafii. Wręczenia dokonuje przedstawiciel społecznego komitetu fundacji sztandaru Zbigniew Kaczor, przekazując go Prezesowi OSP Henrykowi Ruszczykowi wypowiadając oto takie słowa:
"w imieniu społecznego komitetu fundacji sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu przekazuję ufundowany sztandar, w celu dokonania aktu wręczenia", następnie wręczający sztandar podchodzi do pocztu sztandarowego i oznajmia:
"w imieniu Prezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, wręczam Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu sztandar ufundowany przez społeczeństwo i środowisko pożarnicze". Pada komenda
"Poczet sztandarowy do prezentacji sztandaru MARSZ" i następuje prezentacja po zakroczymskim rynku przy wygrywanym przez orkiestrę marszu.
Fundatorami Sztandaru są:

Rada Gminy Zakroczym
OSP Trębki Nowe
Tadeusz Barylski
Krzysztof Baur
ks. Jerzy Bieńkowski
Wacław Bodzak
Leopold Bogdański
Janusz Bryliński
Anna I Andrzej Bylińscy
Dorota I Janusz Bylińscy
Mateusz Chojnacki
Marcin Folman
Wojciech Folman
Kazimierz Fotek
Jacek Gaczkowski
Krzysztof Garbiec
Krzysztof Górecki
Teresa Graczyk
Ewa I Przemysław Hołderni
Wanda Janczarek
Jerzy Jaworski
Jerzy Jerzewski
Krystyna Kaczor
Zbigniew Kaczor
Krzysztof Kaszyński
Dariusz Klonowski
Lidia i Ryszard Kostrzewscy
Elżbieta I Maciej Kostrzewscy
Bogdan Kostrzewski
Ireneusz Kostrzewski
Edyta I Dariusz Krajewscy
Michał Kretkowski
Andrzej Łuszczewski
Jan Misiun
Krzysztof Obidowski
Piotr Opolski
Beata Pakulska
Henryk Ruszczyk
Edward Rytel
Artur Salamonowicz
Kazimierz Szczerbatko
Tadeusz Świderski
Iwona I Grzegorz Tomaszewscy
Jarosław Tomaszewski
Marek Tomaszewski
Jakub Urbaniak
Jarosław Wachol
Andrzej Wierzbicki
Zbigniew Zbonikowski
Krzysztof Zoch
Robert Zych

Po powrocie i wstąpieniu na miejsce nowego sztandaru następują odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie,
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych uchwałą nr 276/34/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku nadaje "Złoty Znak Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.

Akt Nadania Sztandaru Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu Akt Nadania Złotego Znaku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu

W tym punkcie apelu zostają wręczone medale i odznaczenia dla druhów z naszej OSP i tak:
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych woj. mazowieckiego
UCHWAŁĄ NR 5/2012 z dnia 06.03.2012 roku nadało:

 • Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, druhom:
  • Halina Deręgowska c. Stefana
  • Beata Pakulska c. Henryka
  • Henryk Ruszczyk s. Władysława
 • Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, druhom:
  • Piotr Skibiński s. Janusza
  • Krystyna Kaczor c. Józefa
  • Zbigniew Kaczor s. Józefa
  • Sławomir Łęcki s. Eugeniusza
  • Marek Tomaszewski s. Marka
 • Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, druhom:
  • Krzysztof Gawarecki s. Andrzeja
  • Krzysztof Górecki s. Tadeusza
  • Grzegorz Tomaszewski s. Marka
  • Jarosław Tomaszewski s. Marka
  • Pani Teresa Graczyk c. Antoniego

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego UCHWAŁĄ NR 01/12 z dnia 14 kwietnia 2012 roku nadało:

 • „Odznakę Strażak Wzorowy”, niżej wymienionym:
  • Chojnacki Mateusz s. Krzysztofa
  • Pawlak Michał s. Tomasza

Na podstawie uchwały Nr 142/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 10 lipca 2006r. ustanowienia Medalu Pamiątkowego "PRO MASOVIA" Marszałek Województwa Mazowieckiego nadaje Medal Pamiątkowy "PRO MASOVIA" dla:

 • Burmistrza Gminy Zakroczym Henryka Ruszczyka
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu

Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego, podpisano Adam Struzik. Odznaczenia wręczyła radna sejmiku województwa mazowieckiego Maria Kowalska.
Kapitan Rafał Roszyk odczytał akt nieodpłatnego przekazania ciężkiego samochodu pożarniczego marki Jelcz 442 z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu, wręczenia aktu i symbolicznego przekazania kluczyków dokonali bryg. Jan Osiej i mł. bryg. Leszek Smuniewski na ręce Naczelnika OSP Zakroczym druha Grzegorza Tomaszewskiego. Samochód ten to Jelcz 442 z stałym napędem na wszystkie koła z silnikiem o mocy 250KM mieszczący 6-cio osobową załogę o oznaczeniu GCBA5/26 z 5 tonami wody, zastąpi on w naszych szeregach GCBA 6/32 Jelcz325 z 1987roku.
Po wręczeniu nastąpiły przemówienia okolicznościowe i przekazania listów gratulacyjnych przez zaproszonych gości, głoś zabrali min.:

  bryg Jan Osiej - Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP woj. Mazowieckiego,
  Andrzej Hiszpański - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP powiatu Nowodworskiego,
  Maria Kowalska - Radna sejmiku województwa Mazowieckiego,
  Agnieszka Szostak - Przedstawiciel Starostwa Powiatu Nowodworskiego,
  Komisarz Krzysztof Ogroński z-ca Komandanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Podsumowania i podziękowania za przybycie i uświetnienie naszego święta dokonał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymmiu Henryk Ruszczyk, kończąc tym samym tą część uroczystości i zapraszając pod siedzibę OSP.

Przy akompaniamencie orkiestry następuje odprowadzenie sztandarów oraz przegrupowanie zebranych na rynku strażaków w ugrupowanie marszowe defilując pod strażnicę gdzie nastąpi oficjalne otwarcie poprzez przecięcie wstęgi i poświęcenie nowo wybudowanej i odremontowanej remizy strażackiej. Po dotarciu i ustawieniu się zgromadzonych przecięcia wstęgi dokonali:

  Jadwiga Zakrzewska - Poseł na Sejm
  Wanda Janczarek - Przewodnicząca Rady Gminy Zakroczym
  Maria Kowalska - Radna Semiku Wojewódzkiego
  Andrzej Hiszpański - Prezes ZOP ZOSP RP
  Leszek Smuniewski - Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Maz.
  ks. Andrzej Zakrzewski - Kapelan Diecezjalny OSP Diecezji Płockiej
  Henryk Ruszczyk - Burmistrz Gminy Zakroczym

Po przemówieniach, ks. Andrzej Zakrzewski Poświęcił nowo otwartą siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej i zaproszono gości na uroczysty poczęstunek
Zakroczymscy Strażacy z okazji swojego święta otrzymali na ręce prezesa tort ufundowany i ofiarowany przez dyrekcje szkoły podstawowej w Emolinku, szkoły podstawowej w Wojszczycach, szkoły podstawowej w Zakroczymiu i gimnazjum w Zakroczymiu. Po południu Burmistrz Gminy Zakroczym zaprosił wszystkich uczestników na rozpoczynające się XXI Dni Zakroczymia.

  Przybyli Goście:
  mł brygadier Jan Osiej z-ca komendanta wojewódzkiego PSP Woj. Mazowieckiego
  Jadwiga Zakrzewska poseł na sejm
  Maria Kowalska radna sejmiku wojewódzkiego
  ks. kanonik Andrzej Zakrzewski
  Piotr Rogiński Komendant Straży miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
  komisarz Krzysztof Ogroński Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
  asp. szt. Tomasz Żuliński Kierownik Posterunku Policji w Zakroczymiu
  Jerzy Misiak Dyrektor Kampinowskiego Parku Narodowego
  Antoni Kreżlewicz Wójt Gminy Czosnów
  Agnieszka Szostak Członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego
  kmdr w st. spocz. Leszek Cichosz, nadkomisarz Tadeusz Maciński i Artur Błoński, przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Jednostki Pożarnicze:
OSP Cieksyn
OSP Czosnów
OSP Kazuń Polski
OSP Krogulec
OSP Łomna
OSP Nasielsk
OSP Nowy Dwór Mazowiecki
OSP Nowy Dwór Mazowiecki Ratownictwo Wodne
OSP Pomiechówek
OSP Sowia Wola Folwarczna
OSP Trębki Nowe
OSP Wilków Polski
OSP Wojszczyce
OSP Zakroczym
PSP Nowy Dwór Mazowiecki
Sztandary:
PSP Nowy Dwór Mazowiecki
OSP Cieksyn
OSP Kazuń Polski
OSP Krogulec
OSP Łomna
OSP Nasielsk
OSP Nowy Dwór Mazowiecki
OSP Pomiechówek
OSP Sowia Wola Folwarczna
OSP Trębki Nowe
OSP Wilków Polski
OSP Wojszczyce
OSP Zakroczym

Wasza obecność w życiu społeczności lokalnej jest widoczna i doceniana, wszystkim awansowanym i odznaczonym serdecznie gratulujemy, jednocześnie życząc dalszych sukcesów, Zakroczymskim strażakom życzymy co najmniej kolejnych stu lat służby społeczeństwu oraz wytrwałości w ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności.

LINKI:
100 LAT OSP Zakroczym - Urząd Gminy Zakroczym
100 LAT OSP Zakroczym - KP Policji Nowy Dwór Mazowiecki
100 LAT OSP Zakroczym - Związek Oficerów Rezerwy RP
100 LAT OSP Zakroczym - Chór Gregorianie
thumbnail for 100 Lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 Lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 Lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 Lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 Lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 Lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 Lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 Lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 Lat OSP Zakroczym
thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym
thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym
thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym
thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym thumbnail for 100 lat OSP Zakroczym          
On line 1 odslony 30063