Aktualności, wiadomości, ogłoszenia OSP Zakroczym

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2012 rok

08-03-2013 17:00

Program zebrania
Sprawozdawczego OSP Zakroczym
w dniu 22. 03. 2013 r.


1. Otwarcie zebrania przez Prezesa OSP
2. Przedstawienie programu zebrania
3. Odznaczenie Druhów OSP Zakroczym odznakami „Wysługa Lat”
4. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu za rok 2012
5. Sprawozdanie Naczelnika z działalności operacyjnej OSP
6. Sprawozdanie finansowe
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy na wniosek Komisji Rewizyjnej
10. Przedstawienie projektu planu działalności OSP Zakroczym na rok bieżący
11. Przedstawienie projektu planu finansowego na rok bieżący
12. Wolne wnioski – dyskusja
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
14. Udzielenie głosu zaproszonym gościom. (przemówienia)
15. Zakończenie Zebrania

Powrót do listy

On line 1 odslony 43692